Zwroty:

1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie towary zakupione w sklepie Czapkolandia mogą być zwracane w ciągu 14 dni od daty wydania/dostawy towaru klientowi.

2. Klient może zwrócić towar za pośrednictwem przesyłki listowej, paczkomatowej lub kurierem. Dokonując zwrotu Klient zobowiązany jest dołączyć do przesyłki oryginał paragonu lub fakturę VAT.

3. Czapkolandia akceptuje zwrot towarów, które w momencie zwrotu:

a) będą w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu i w takim samym stanie, jak w chwili ich wydania Klientowi, tj. nie będą nosić śladów używania,

b) będą rozpakowane z oryginalnego opakowania (tj. zwrot towaru następuje w oryginalnym, ale otwartym opakowaniu albo bez oryginalnego opakowania) i będą nosić wyłącznie takie ślady używania, które wynikają z ich użycia w sposób konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania po rozpakowaniu. Oznacza to, że Klient ma możliwość sprawdzenia towarów w warunkach domowych, ale nie może ich używać.

4. Czapkolandia zwróci cenę sprzedaży w przypadku towarów nieużywanych zwracanych w ciągu 14 dni od daty wydania/dostawy – w pierwotnej formie płatności.

 

Reklamacje:

1. Reklamacje należy zgłaszać drogą e-mailową podając dane: imię, nazwisko, numer telefonu, numer paragonu/faktury wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji. Warto dołączyć zdjęcia lub inne materiały multimedialne, które jeszcze dokładniej zobrazują nieprawidłowości.

2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych i Klient zostanie pisemnie poinformowany o jej wyniku.

3. W przypadku zgłoszenia odwołania od decyzji reklamacyjnej, Czapkolandia ustosunkuje się do odwołania jak najszybciej to możliwe.