Zwroty:

1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie towary zakupione w sklepie Czapkolandia mogą być zwracane w ciągu 14 dni od daty wydania/dostawy towaru klientowi.

2. Klient może zwrócić towar za pośrednictwem przesyłki listowej, paczkomatowej lub kurierem. Dokonując zwrotu Klient zobowiązany jest dołączyć do przesyłki oryginał paragonu lub fakturę VAT. W przypadku braku dokumentu sprzedaży, Klient obligatoryjnie powinien wypełnić formularz zwrotu i dołączyć do przesyłki. W przeciwnym razie Czapkolandia nie ponosi odpowiedzialności za zwrot pieniędzy za zwrócony produkt.

3. Czapkolandia akceptuje zwrot towarów, które w momencie zwrotu:

a) będą w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu i w takim samym stanie, jak w chwili ich wydania Klientowi, tj. nie będą nosić śladów używania,

b) będą rozpakowane z oryginalnego opakowania (tj. zwrot towaru następuje w oryginalnym, ale otwartym opakowaniu albo bez oryginalnego opakowania) i będą nosić wyłącznie takie ślady używania, które wynikają z ich użycia w sposób konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania po rozpakowaniu. Oznacza to, że Klient ma możliwość sprawdzenia towarów w warunkach domowych, ale nie może ich używać.

4. Czapkolandia zwróci cenę sprzedaży w przypadku towarów nieużywanych zwracanych w ciągu 14 dni od daty wydania/dostawy – w pierwotnej formie płatności.

5. Koszty przesyłki do Klienta oraz zwrotu do Czapkolandii pokrywa Klient zwracający produkt. Czapkolandia zwraca środki wyłącznie za zwracany produkt.

Reklamacje:

1. Reklamacje należy zgłaszać drogą e-mailową podając dane: imię, nazwisko, numer telefonu, numer paragonu/faktury wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji. Warto dołączyć zdjęcia lub inne materiały multimedialne, które jeszcze dokładniej zobrazują nieprawidłowości.

2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych i Klient zostanie pisemnie poinformowany o jej wyniku.

3. W przypadku zgłoszenia odwołania od decyzji reklamacyjnej, Czapkolandia ustosunkuje się do odwołania jak najszybciej to możliwe.